Støt OvaCure

Hvordan kan I støtte?

Vores samarbejder med virksomheder tager altid udgangspunkt i, at det skal skabe værdi for alle involverede parter. Samarbejder kan have mange forskellige former. Fra strategiske partnerskaber til samarbejder af mere filantropisk karakter og enkeltdonationer. Et bidrag kan også være i form af kompetencer (pro bono) eller et samarbejde båret af en konkret sag eller event.

Vigtigst er, at det hjælper OvaCure med at finde den helbredende behandling til kvinder med æggestokkræft, som vi hver dag arbejder for. Kvinder skal ikke dø af kræft i æggestokkene.

At tage et socialt ansvar

At tage et socialt ansvar som virksomhed og indgå i et samarbejde med OvaCure er ikke kun noget der, som en del af jeres CSR-strategi, styrker jeres image udadtil. Det skaber også stolte medarbejdere, og dét er noget af det mest værdifulde en virksomhed kan have. Med stolthed følger engagement og det kan bruges til at skabe nye muligheder og/eller mulighed for at optimere og øge værdien af de aktiviteter, I allerede er i gang med. Alt det hjælper vi jer gerne med. Vi kan bl.a. bidrage med den gode historiefortælling, fælles markedsføring, presse, den kreative idéudvikling osv.

OvaCures arbejde med forskning og sundhed taler desuden ind i to af FNs verdensmål, hvilket kan bruges strategisk i jeres virksomheds CSR-rapportering.

Der er med andre ord lige så mange fordele ved at være partner hos os, som der er gode grunde til at støtte den vigtige sag.

Mulighederne er mange

Som virksomhed kan I vælge at give en enkeltdonation. I kan også vælge at blive virksomhedspartner eller strategisk partner.

Som virksomhedspartner indbetaler I et årligt bidrag til OvaCure eller i forbindelse med et særligt arrangement. I sætter selv jeres ambitionsniveau og lyst til involvering. Og med dét udgangspunkt skræddersyr vi det samarbejde, der skaber den største værdi.

Vi indberetter naturligvis indbetalte donationer til SKAT på virksomhedens CVR-nr., hvis I oplyser nummeret. Så får I fradrag for donationen.

Mulighederne er mange, og I kan støtte:

  • Et specifikt forskningsprojekt
  • OvaCures generelle arbejde med forskning
  • OvaCure Innovation Challenge – Læs mere
  • OvaCures generelle arbejde. Støtter I vores generelle arbejde vælger OvaCure selv, hvor pengene gør mest gavn på det pågældende tidspunkt.


*OvaCure Innovation Challenge samler forskere fra hele verden og afholdes hvert andet år i januar måned i København.

Vi glæder os til at høre fra jer

Forskning er det bedste, vi kan tilbyde kvinder med æggestokkræft, for med forskning gør vi alt for at give kvinderne en lysere fremtid og sikre, at også deres døtre får bedre muligheder for helbredelse i fremtiden.

Der er mange måder at hjælpe på. Kontakt os på mail@ovacure.org, hvis I har lyst til at tage en snak om, hvordan I bedst kan gøre en forskel for kvinder med kræft i æggestokkene.

Støt vores arbejde

Når du støtter vores arbejde, er du med til at sikre, at vi kan igangsætte og accelerere ny forskning i æggestokkræft. Der mangler fokus og forskning i æggestokkræft, så det kan opdages tidligere og der kan udvikles bedre behandling, som kan øge muligheden for at overleve.