Støt OvaCure

Det gør vi

Hvordan arbejder OvaCure med udvikling af forskning?

OvaCure udvælger og optager de mest lovende forskningsprojekter inden for æggestokkræft, og vi bestræber os på at dække forskningen således, at der igangsættes projekter, der på alle måder løfter fremtidsudsigterne for patienterne. Vi følger alle vores projekter tæt og er løbende i dialog med projektlederne, så resultaterne kan udbredes til både patienter, pårørende og andre forskere.

Vi fungerer som accelerator for at identificere, udvikle, igangsætte og fastholde fremdriften af innovative forskningsprojekter, som har potentiale til at være banebrydende forskning, som kan helbrede kvinder med kræft i æggestokkene. Det kræver midler at udvikle, igangsætte og drive forskningsprojekter og OvaCure er derfor afhængige af private midler fra såvel fonde, som virksomheder og private donorer.

Projekter bliver til på mange måder i OvaCure, men den vigtigste og mest anvendte metode er via OvaCure Innovation Challenge.

Derudover afholder OvaCure Science Symposiums med henblik på at formidle forskellige perspektiver inden for æggestokkræftområdet til både forskere, patienter, pårørende og andre interessenter. Det kan du læse mere om her.

OvaCure Modellen sikrer, at ny forskning igangsættes

OvaCure arbejder ud fra en model, vi kalder OvaCure Modellen. Modellen går kort sagt ud på at igangsætte forskning på tværs af landegrænser og specialer og dermed udskifte silotænkning med samskabelse. Som forskningsorganisation er OvaCure unik på sit felt i Danmark (og resten af verden), netop fordi vi samler førende forskere på tværs af ekspertområder og sikrer facilitering og accelerering af lovende forskningsprojekter.

OvaCure Modellen er under konstant udvikling for at sikre, at ikke bare mere, men bedre forskning igangsættes inden for æggestokkræft.