Støt OvaCure

Det gør vi

Hvordan arbejder OvaCure med udvikling af forskning?

OvaCure udvælger og optager de mest lovende forskningsprojekter inden for æggestokkræft, og vi bestræber os på at dække forskningen således, at der igangsættes projekter, der på alle måder løfter fremtidsudsigterne for patienterne. Vi følger alle vores projekter tæt og er løbende i dialog med projektlederne, så resultaterne kan udbredes til både patienter, pårørende og andre forskere.

Vi fungerer som accelerator for at identificere, udvikle, igangsætte og fastholde fremdriften af innovative forskningsprojekter, som har potentiale til at være banebrydende forskning, som kan helbrede kvinder med kræft i æggestokkene. Det kræver midler at udvikle, igangsætte og drive forskningsprojekter og OvaCure er derfor afhængige af private midler fra såvel fonde, som virksomheder og private donorer.

Projekter bliver til på mange måder i OvaCure, men den vigtigste og mest anvendte metode er via OvaCure Innovation Challenge.

Derudover afholder OvaCure årligt vores Science Symposium med henblik på at formidle forskellige perspektiver inden for æggestokkræftområdet til både forskere, patienter, pårørende og andre interessenter. Det kan du læse mere om her.

OvaCure Modellen sikrer, at ny forskning igangsættes

OvaCure arbejder ud fra en model, vi kalder OvaCure Modellen. Modellen går kort sagt ud på at igangsætte forskning på tværs af landegrænser og specialer og dermed udskifte silotænkning med samskabelse. Som forskningsorganisation er OvaCure unik på sit felt i Danmark (og resten af verden), netop fordi vi samler førende forskere på tværs af ekspertområder og sikrer facilitering og accelerering af lovende forskningsprojekter.

OvaCure Modellen er under konstant udvikling for at sikre, at ikke bare mere, men bedre forskning igangsættes inden for æggestokkræft.

Innovation Challenge

OvaCures tilgang til at udforske, udvikle og igangsætte ny forskning har siden vores stiftelse vist succesfulde resultater og banet vejen for udviklingen af Innovation Challenge, som er det første forsker hackathon inden for æggestokkræft i verden. Det første OvaCure Innovation Challenge blev afholdt i januar 2020 i København med deltagelse af forskere fra hele verden.

OvaCure Innovation Challenge 2020 var en stor succes

Modtagelsen af OvaCures første Challenge var meget imponerende. Der er blevet udtrykt stor begejstring og glæde fra alle deltagerne over den nye model, som Innovation Challenge er. Alle deltagerne beskrev, at eventet gav unikke muligheder for dannelse af nye netværk og samarbejder.

  • 100% svarede, at de vil deltage på endnu et Innovation Challenge
  • 96% svarede, at Innovation Challenge forbedrede deres professionelle aktiviteter
  • 96% svarede, at læring gennem Innovation Challenge var ekstremt brugbart sammenlignet med traditionelle konferencer

OvaCure Awarden havde i 2020 en værdi af 1.500.000 DKK

Fire nye projektidéer blev udviklet ved Innovation Challenge 2020, og det mest lovende projekt fik årets OvaCure Award, der blev overrakt af Sundhedsminister Magnus Heunicke ved en prisceremoni med deltagelse af fonde, presse, forskere og andre fagfolk.

Præmien bestod af to elementer og projektet modtog således:

  1. 750.000 DKK til brug for igangsættelse af idéen og for at sikre gennemførelsen af projektet
  2. Projektleder- og fundraiser-ressourcer fra OvaCure for 750.000 DKK

Den samlede præmie havde således en værdi af 1.500.000 DKK.

Hvem kan deltage?

OvaCure Innovation Challenge afholdes hvert andet år, og der er plads til 30 deltagere, som alle skal være førende forskere inden for deres felt. Alle deltagere bliver særligt udvalgt for at sikre diversitet således, at flere specialer og hovedområder er præsenteret.

Siden OvaCures stiftelse i 2014 har vi afholdt adskillige Round Table møder, Innovation Summits og andre events. Vi har dermed solid erfaring i at skabe et tillidsrum for deling af forskningsideer og facilitere processen undervejs, og det er et værdifuldt element i arbejdet med at sikre udvikling af ny forskning, som kan gøre en forskel for kvinder med æggestokkræft.

Resultater fra OvaCure Innovation Challenge 2020

2020 Award-projektet blev forsinket pga. COVID-19, men har påbegyndt sin opstartsfase i oktober 2021.

Derudover igangsatte eventen en række andre samarbejder og forskningsprojekter:

  • Improved Diagnosis of Ovarian Cancer? Et projekt, hvor 6 deltagere har fundet sammen og etableret et fuldt finansieret forskningsprojekt.
  • AntigenICity. Et projekt, der handler om personaliseret immunterapibehandling til kvinder med æggestokkræft. Forskerne bag projektet mødtes til Challenge 2020. De har nu etableret et bredt netværk på tværs af fem europæiske lande.
  • Understanding and Targeting Myeloid Populations in Ovarian Cancer. Et lovende projekt, der har modtaget 900.000 dollars fra Ovarian Cancer Research Alliance (OCRA). Holdet bag projektet består af tre deltagere fra Challenge 2020, og det var under konferencen, at de udviklede ideen.

Based on discussions at OvaCure Innovation Challenge 2020, myself, Anil Sood and Dan Powell submitted a Collaborative Research Development Grant application to the Ovarian Cancer Research Alliance, which was funded for three years, starting January 2021. We’re all very grateful to OvaCure for providing the stimulus that led to this success.

Martin J. Cannon, Ph.D.,
Professor at the University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS)

Martin Cannon