Støt OvaCure

Arv og testamenter

I Danmark har vi en arvelov, der dikterer hvem, der arver efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente. Arveloven inddeler dine arvinger i tre klasser. Har du arvinger i første klasse (ægtefælle, børn, børnebørn), vil de arve det hele, mens arven tilfalder arvingerne i anden klasse (forældre, søskende, nevøer, niecer), hvis du ikke har nogen i første klasse.

Har du hverken arvinger i første eller anden klasse, er det arvingerne i tredje klasse (bedsteforældre, mostre, morbrødre, fastre, farbrødre), som arver det hele. Har du ingen arvinger efter loven, arver staten.

At oprette et testamente

At oprette et testamente er en naturlig måde at vise sine nærmeste, at du tænker på dem, også når du ikke er her mere. Mange mennesker tror fejlagtigt, at man kun har brug for et testamente, hvis man har en stor formue eller ikke har arvinger. Det er faktisk ikke tilfældet. Arvereglerne giver nemlig mulighed for, at man i sit testamente kan betænke et velgørende formål uden, at det går ud over evt. andre arvinger eksempelvis ved at lade OvaCure betale disse arvingers arveafgift. Uden et testamente, hvor noget af arven tildeles en velgørende organisation, kan arveafgiften lyde på mellem 15 og 25 procent.

En anden metode er den såkaldte 30%-løsning. Ved at testamentere 30% af boet til OvaCure på betingelse af, at OvaCure betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, kan arvingerne faktisk ende med at få lidt mere, end hvad de ellers ville have fået. Velgørende organisationer skal ikke selv betale bo- og tillægsboafgifter, og der vil med løsningen derfor være både et beløb til arvingerne og til OvaCure.

Du kan læse mere om løsningen her.

Når du vælger at testamentere en del af din arv til et velgørende formål, afspejler det ofte et dybfølt ønske om at gøre noget ekstra for verden. Og dét kan være en handling med stor betydning for andre mennesker. Ved at betænke OvaCure i dit testamente er du med til at bidrage til at give kvinder og kommende generationer en lysere fremtid. Som velgørende organisation er OvaCure som nævnt fritaget for at betale boafgift til staten, og det betyder, at beløb testamenteret til OvaCure ubeskåret går til at igangsætte ny forskning og således generere ny viden inden for æggestokkræft.

Vi drømmer om en fremtid uden æggestokkræft og med din hjælp kan vi starte endnu mere forskning, så vi kommer hurtigere frem!

Hvis du vil vide mere om arv og testamente, så kontakt os på mail@ovacure.org, så hjælper vi dig i gang.

Du kan også læse mere om reglerne for arv og testamente her.