Støt OvaCure

Om æggestokkræft

The Silent Killer

Kræft i æggestokkene kaldes også ’The Silent Killer’ fordi sygdommen har meget uspecifikke symptomer, der nemt kan forveksles med andre, mindre alvorlige, diagnoser. Derfor opdages sygdommen oftest for sent, dvs. når kræften har bredt sig og helbredelsesmulighederne er meget dårlige. Meget få bliver helbredt – og sådan bør det ikke være – der er brug for mere forskning til at helbrede kvinderne. Kræft i æggestokkene har en meget lav overlevelsesrate, og hvert år rammes 550 danske kvinder af sygdommen. Det svarer til 1,5 kvinder om dagen.[1]

Læs mere

Vores forskningsprojekter

OvaCures forskningsprojekter udvikles primært gennem OvaCure Modellen. Vi starter imidlertid også forskningsprojekter op i samarbejde med andre NGO’er eller ved at modtage ansøgninger til specifikke innovative projekter. OvaCure har desuden 9 kriterier, som skal være opfyldt før, vi kan støtte et givent projekt.

Vores tre forskningsområder i
vilkårlig rækkefølge er:

Bedre behandling

Inden for behandling af æggestokkræft findes blandt andet mulighed for kemoterapi, kirurgi og immunterapi og det har gjort en stor forskel for patienter med æggestokkræft. Desværre er effekten stadig langt fra god nok, og der er brug for at udvikle på disse behandlingsformer for at patienter med æggestokkræft får endnu bedre effekt af behandlingen.

En kur

En fremtid uden æggestokkræft er en fremtid, hvor kvinder ikke skal frygte for at dø af denne kræftform, og hvor mødre ikke skal frygte at have givet denne kræftform til deres døtre uden en mulighed for en kurativ behandling.

Tidlig opsporing og bedre diagnose

At finde sygdommen i et tidligt stadie vil have en kæmpe effekt i forhold til hvor effektivt man kan behandle æggestokkræft. I dag findes der ingen gode metoder til at opdage æggestokkræft tidligt. Tallene taler deres tydelige sprog: Hvis en patient kommer i behandling i stadie I vil 94,7% leve mere end 3 år, men kun 35,1% vil leve mere end 3 år, hvis patienten først kommer i behandling i stadie IV.

Vi tilstræber at bevæge os i flere specialer og temaer indenfor ovenstående fokusområder,
så der sikres diversitet i vores projektportefølje.

Hvordan starter vi nye projekter?

I OvaCure har vi tre tilgange til, hvordan vi igangsætter, accelererer og udvikler forskningsprojekter. Vores primære metode er gennem OvaCure Modellen, men vi igangsætter også forskning gennem samarbejder med andre NGO’er og gennem helt klassiske metoder som at modtage en ansøgning til et innovativt projekt.

1. OvaCure metoden (the OvaCure way): Via OvaCure Modellen udvikles og igangsættes forskningsprojekter igennem Innovation Challenge.

2. Den klassiske metode (The Classical way): Via kontakt til os eller via projekter vi møder på konferencer og videnskabelige møder igangsættes eller optages forskningsprojekter. Via OvaCures arbejde følger vi med i tidens trends og kan hjælpe med at fremdrive og støtte lovende forskning, vi møder.

3. Partnerskabs-metoden (The Partnership Method): Samarbejde mellem nationale eller internationale organisationer (fx NGO’er), der samarbejder om at søge støtte til forskningsprojekter.

Kriterier for forskningsprojekter støttet og igangsat af OvaCure

For at et projekt kan optages og godkendes som et OvaCure projekt skal det kunne opfylde OvaCures 9 projektkriterier:

  • OvaCure er primært på udkig efter nye, banebrydende projekter der inddrager ny teknologi og protokoller, der muligvis har vist sig effektive i andre relevante sygdomsområder.
  • Et projekt skal bestå af et tværfagligt samarbejde mellem forskellige institutter, specialister og/eller universiteter.
  • Rent kommercielle lægemiddelprojekter vil ikke blive overvejet, da pharma selv er i stand til at støtte klassiske lægemiddelforsøg.
  • Projektet skal have et klinisk aspekt eller have perspektiv til at indlede en klinisk undersøgelse, så kvinder med kræft i æggestokkene vil drage fordel af forskningen hurtigere.
  • Resultater opnået i projektet skal offentliggøres i internationale og nationale peer reviewed tidsskrifter og præsenteres på internationale og nationale konferencer og ved OvaCure-begivenheder.
  • OvaCures involvering som accelerator og initiativtager skal til enhver tid anerkendes, f.eks. ved præsentation af resultater, både i mundtlige og skriftlige præsentationer, samt i publikationer.
  • Et projekt kan have en dansk komponent udover OvaCures support.
  • Alle OvaCure projekter følger et Milestone-Match-System. Et projekt skal kunne indgå i et OvaCure milestone match system.
  • Det vil være en fordel, hvis projektet opfylder betingelserne for at modtage EU-støtte.

Resultater

OvaCure har siden sin stiftelse i 2014 opnået mange resultater i forskningsøjemed. Dertil har OvaCure skabt netværk og partnerskaber på tværs af landegrænser og medvirket til at bringe forskning og ikke mindst arbejdspladser til Danmark.