Støt OvaCure

Når du støtter vores arbejde, er du med til at sikre, at vi kan igangsætte og accelerere ny forskning i æggestokkræft.
Der mangler fokus og forskning i æggestokkræft, så det kan opdages tidligere og der kan udvikles bedre
behandling, som kan øge muligheden for at overleve.

Med din støtte er du med til at gøre en stor forskel for kvinder med æggestokkræft.

Æggestokkræft er en overset kræftform, der årligt slår mere end 150.000 kvinder ihjel på verdensplan. Et tal, der forventes at stige til over 250.000 kvinder i 2035. 

Det skal vi gøre noget ved. OvaCure igangsætter ny forskning, der ultimativt kan sikre en kur mod æggestokkræft, og med din hjælp kan du bidrage til, at vi kan starte ny forskning til gavn for kvinder med æggestokkræft og kommende generationer. Alle bidrag gør en stor forskel. 

Så giv et bidrag i dag og skab en lysere fremtid for kvinder med æggestokkræft.

Bliv OvaSupporter

Ved at blive medlem hjælper du OvaCure med at forblive en indsamlingsgodkendt organisation, og dit medlemskab betyder derfor utrolig meget for os. Et medlemskab giver dig mulighed for at stemme til OvaCures årlige generalforsamling, ligesom du vil være blandt de første til at høre om OvaCures arrangementer. Det er selvfølgelig helt op til dig, om du vil deltage, og du kan sagtens være et passivt medlem.

Sæt kryds i checkboksen for at blive medlem. Husk, at kontingentet på de 50 kroner ikke er fradragsberettiget. Giver du mere end 50 kroner om året, vil det resterende beløb dog være fradragsberettiget.

Støt som privatperson

OvaCures arbejde for mere forskning på området er utrolig vigtigt. Mange kvinder med æggestokkræft kommer ikke i et korrekt udredningsforløb og mere viden på området og bedre behandlingsmuligheder er derfor helt essentielt

Signe
Patient-ambassadør hos OvaCure
citat-1