Støt OvaCure

OvaCure har siden sin stiftelse i 2014:

Udviklet OvaCure Modellen, der sikrer, at ikke bare mere, men bedre forskning sættes i gang.

Rejst mere end 12 mio kr. til OvaCure-støttede forskningsprojekter, som har skabt vigtige resultater inden for forskning i æggestokkræft med mange vigtige resultater til gavn for de berørte kvinder.

Afholdt 7 store events ud fra OvaCure Modellen og samlet over 70 førende forskere fra mere end 14 lande på tværs af institutter og specialer.

Igangsat 10 forskningsprojekter igennem OvaCure Modellen til gavn for kvinder med æggestokkræft.

Skabt banebrydende internationalt netværk til gavn for forskning i æggestokkræft.

Udmærket sig som forskningsorganisation ved at være unik på sit felt i Danmark (og resten af verden), idet vi samler førende forskere på tværs af specialer, institutter og landegrænser og sikrer facilitering og accelerering af lovende forskningsprojekter.

I samarbejde med OvaCure har jeg igangsat både nationale og internationale projekter inden for æggestokkræft.
Det er afgørende, at forskere på området taler sammen og deler viden på tværs, således vi kan lære af hinandens forskning og skabe bedre behandlingsmuligheder for de berørte kvinder

Mansoor Raza Mirza MD
Chief Oncologist, Rigshospitalet

03-09-17_166

Tilmeld vores nyhedsbrev

Modtag OvaCures nyhedsbrev og vær den første til at høre om vores events og arrangementer. Nyhedsbrevet indeholder desuden information omkring vores projekter og forskningsresultater, og hvad der rører sig i OvaCure og på æggestokkræftområdet.