Støt OvaCure

OvaCure har siden sin stiftelse i 2014:

Udviklet OvaCure Modellen, der sikrer, at ikke bare mere, men bedre forskning sættes i gang.

Rejst mere end 23 mio kr. til OvaCure-støttede forskningsprojekter, som har skabt vigtige resultater inden for forskning i æggestokkræft med mange vigtige resultater til gavn for de berørte kvinder.

Afholdt 10 store events ud fra OvaCure Modellen og samlet over 95 førende forskere fra mere end 15 lande på tværs af institutter og specialer.

Igangsat 12 forskningsprojekter igennem OvaCure Modellen til gavn for kvinder med æggestokkræft.

Skabt banebrydende internationalt netværk til gavn for forskning i æggestokkræft.

Udmærket sig som forskningsorganisation ved at være unik på sit felt i Danmark (og resten af verden), idet vi samler førende forskere på tværs af specialer, institutter og landegrænser og sikrer facilitering og accelerering af lovende forskningsprojekter.

I samarbejde med OvaCure har jeg igangsat både nationale og internationale projekter inden for æggestokkræft.
Det er afgørende, at forskere på området taler sammen og deler viden på tværs, således vi kan lære af hinandens forskning og skabe bedre behandlingsmuligheder for de berørte kvinder

Mansoor Raza Mirza MD
Chief Oncologist, Rigshospitalet

03-09-17_166