Støt OvaCure

180.000 kvinder
dør hvert år

På verdensplan rammer æggestokkræft 300.000 kvinder om året og det estimeres, at der i 2040 vil være sket en stigning på 40%, så det hvert år rammer flere end 400.000 kvinder. 180.000 kvinder dør hvert år af sygdommen og dette tal vil også stige markant.[1]

Der findes i dag ingen helbredende behandling for flertallet af kvinder med kræft i æggestokkene. Fra 1995-1999 til 2010-2014 er femårs-overlevelsen i Danmark steget med 10 procentpoint.[2] Det er meget positivt, men det er også en afspejling af, at kræftpakkerne virker, fordi flere får en bedre behandling, der kan forlænge deres liv. Vi er altså blevet bedre til at operere og behandle kræft generelt, men der mangler stadigvæk et særligt løft for netop æggestokkræft, fordi sygdommen stadigvæk opdages alt for sent og behandlingen derfor oftest kun kan betragtes som livsforlængende.

Det er den syvende mest dødelige kræftform for kvinder i Danmark og en sørgelig nr. 1, når det drejer sig om gynækologiske kræftsygdomme for kvinder både i Danmark og i resten af den vestlige verden.[3]

70% diagnosticeres først når kræften har spredt sig

Der findes desværre ingen screeningsmetode, der med sikkerhed kan opspore kræften i tide, og derfor bliver kvinder med kræft i æggestokkene i 70% af tilfældene diagnosticeret i et alt for fremskredent stadie, når kræften allerede har spredt sig til andre organer. Ud af denne gruppe er 81% af kvinderne døde indenfor de første 5 år efter diagnose, og i gennemsnit lever disse kvinder kun i 1,5 år fra diagnosen bliver stillet.

Der er hårdt brug for mere forskning

Ovenstående tal taler deres tydelige sprog. Det er kun ganske få af de kvinder der diagnosticeres med æggestokkræft, der bliver helbredt, og der er brug for at udvikle og igangsætte ny forskning, der kan hjælpe os med at diagnosticere tidligere, sikre bedre behandling og ultimativt finde en kur mod denne grufulde sygdom, så flere kvinder kan blive helbredt og overleve og vi kan sikre, at vores døtre og børnebørn får langt bedre muligheder for helbredelse i de kommende generationer.

[1] http://worldovariancancercoalition.org/about-ovarian-cancer/key-stats/

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0090825819318773?dgcid=coauthor

[3] https://www.ovacure.org/wp-content/uploads/2023/08/ovarian-cancer-is-the-deadliest-of-all-gynecological-tumors.pdf

Støt vores arbejde

Når du støtter vores arbejde, er du med til at sikre, at vi kan igangsætte og accelerere ny forskning i æggestokkræft. Der mangler fokus og forskning i æggestokkræft, så det kan opdages tidligere og der kan udvikles bedre behandling, som kan øge muligheden for at overleve.