Støt OvaCure

Science Symposium

Kvinders sundhed:
Anvendelse af organoider i fremtidig ovariecancerforskning

Den 3. oktober 2023 afholdt OvaCure vores Science Symposium, og det blev ligesom i 2021, afholdt hos Novo Nordisk Fonden i Hellerup.

Med kvindesundhed og organoider på dagsordenen, var der lagt op til en spændende eftermiddag, der gav et skarpt indblik i, hvorfor det er så vigtigt at få prioriteret æggestokkræft, samt hvordan organoidkulturer i fremtiden kan blive et afgørende redskab i forskningen inden for feltet.

Mange kvindesygdomme undermineres med vendinger som “det er jo en normal del af kvindelivet”, ligesom mange kvindesygdomme er tabubelagte og ikke ses som støtteværdige forskningsfelter. Samtidig baseres studier om sygdomme, der kan ramme både mænd og kvinder, oftest på mænd, og det har store konsekvenser for verdens kvinder. Heldigvis er der ved at ske et opgør med skævvridningen og flere sætter nu fokus på den store ulighed. Og det er helt afgørende med fokus og investeringer, hvis kvindesundhed skal prioriteres i samme grad som sundhed blandt mænd.

Et godt eksempel er det store fokus på brystkræft, der har medført tilsvarende store investeringer, hvilket i sidste ende har gjort en kæmpe forskel for overlevelsesraten. Det er den samme vej, æggestokkræft også skal igennem.

Organoidkulturer kan være en stor hjælp i den henseende. Organoider er en revolutionerende teknologi, der gør det muligt at udvide primært tumorvæv til DNA-stabile kulturer, der er identiske med det oprindelige tumorvæv, men nu op til 1000 gange større i volumen. Det betyder, at flere forskere kan få adgang til væv og dermed kan mere forskning sættes i gang. Der findes dog ganske få organoidkulturer baseret på æggestokkræfttumorer i verden, men det er OvaCure i samarbejde med Professor Krister Wennerberg i gang med at ændre.

Endeligt er internationale samarbejder uundværlige i kampen mod æggestokkræft. Gennem kliniske studier bliver vi klogere på sygdommen, og jo flere lande, der kan samarbejde og dele resultater og væv, des tættere kommer vi på at knække koden til den alvorlige sygdom.

Anerkendte og meget dygtige talere

I 2023 var symposiets første oplægsholder, Professor Henriette Svarre Nielsen fra Hvidovre Hospital. Professor Svarre Nielsen er en anerkendt forsker inden for reproduktion og kvindesygdomme. Hun delte sin dybdegående viden om kvinders sundhed og satte fokus på de alvorlige konsekvenser, nedprioriteringen af denne har for samfundet.

Derefter tog Professor Krister Wennerberg fra Københavns Universitet, BRIC, os med ind i en verden af organoider og gav os indblik i processen omkring etablering og lagring af disse banebrydende kulturer. Han understregede endvidere kompleksiteten ved æggestokkræft, der muligvis er en medvirkende faktor til, at der ikke bliver forsket lige så meget i den kræfttype som i andre mindre dødelige kræfttyper.

Afslutningsvis gennemgik overlæge Mansoor Raza Mirza fra Rigshospitalet flere forskellige kliniske projekter inden for æggestokkræft, og han delte sine tanker omkring vigtigheden i at samarbejde internationalt herom. Som medicinsk direktør for NSGO-CTU (Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit) og fremstående medlem af flere europæiske sammenslutninger, oplever overlæge Mansoor Raza Mirza på første hånd, hvad et stærkt sammenhold betyder. NSGO-CTUs primære formål er at drive og understøtte klinisk forskning i gynækologisk cancer, og som de selv skriver, så er den bedste måde at nå denne mission på “gennem samarbejde, innovation og uddannelse”.

Mange forskellige mødte op til symposiet

Til symposiet i 2023 var der både patienter, pårørende, gynækologer, speciallæger og forskere repræsenteret. Det betød, at der var en livlig dialog efter oplæggene, hvor folk kunne mødes på kryds og tværs. Og denne unikke mulighed er absolut en af hovedårsagerne til, at OvaCure afholder disse events. For patienterne og de pårørende er det med andre ord utrolig rart at møde ligesindede, men der er også meget værdi i at kunne tale direkte med de dygtige forskere på feltet og høre mere om den seneste forskning. 

Er symposiet noget for mig?

OvaCure Science Symposium er for alle, der har en interesse for æggestokkræft. De primære deltagere er således forskere, læger, patienter og pårørende, men alle er velkomne.

Symposiet bliver typisk afholdt i september eller oktober i Københavnsområdet. Som medlem af OvaCure er man blandt de første til at modtage en invitation, men vi skriver ligeledes om vores arrangementer på vores SoMe-kanaler.

Æggestokkræft er en overset sygdom, og det er vigtigt at øge kendskabet, således sygdommen kan opnå mere bevågenhed.

“I really enjoyed speaking at the OvaCure Science Symposium. There were a lot of great questions from the participants during the speeches and afterwards.

Krister Wennerberg
Professor, BRIC

Krister Wennerberg