Støt OvaCure

PCOS kan øge risikoen for æggestokkræft – den viden vil Annette Franck gerne dele

Annette Franck blev diagnosticeret med PCOS i 2008 og æggestokkræft i 2022. Der er en sammenhæng, men den viden er ikke alment kendt blandt praktiserende læger og gynækologer. Det koster liv.

Tidlig opsporing er altafgørende

Tidlig opsporing bliver nævnt igen og igen, når man taler om æggestokkræft, da det har en signifikant betydning for overlevelsen. Blandt de kvinder, der får stillet diagnosen i stadie I eller II, er mellem 70 og 80 procent således i live fem år efter, mens det samme kun gør sig gældende for mellem 20 og 30 procent af de kvinder, der får stillet diagnosen i stadie III eller IV.

Annette Franck er en af de kvinder, der har oplevet at få diagnosen sent. Hun blev som 55-årig i august 2022 diagnosticeret i stadie 3C.

Hun blev diagnosticeret med PCOS i 2008. PCOS er en forkortelse for polycystisk ovariesyndrom og er en hormonel forstyrrelse, der øger aktiviteten i æggestokkene.

Med livsstilsændringer og enkel medicinsk behandling levede Annette et godt liv med fin trivsel efter PCOS-diagnosen. Hun var slank med stabil vægt og godt helbred. Det ændrer sig imidlertid i midten af 2020, hvor hun oplevede en pludselig vægtstigning, tiltagende oppustet mave og svage smerter. I sommeren 2022 bliver hun indlagt akut og opereret flere gange, og i august får hun diagnosen æggestokkræft. Annette har fået at vide, at hendes cancersygdom er kronisk, og at hun ikke skal forvente, at hun erklæres rask.

I januar 2024 har Annette oplevet sit første alvorlige tilbagefald. Hun er igen blevet opereret og står nu foran endnu et halvt års kemobehandling.

PCOS disponerer for ovariecancer

Annette bad sit forsikringsselskab om en såkaldt ”second opinion” af sin sygehistorik. Danica bevilligede midler til at dokumentere forløbet fra PCOS-diagnosen og frem til cancerdiagnosen. Denne dokumentation blev sendt til vurdering hos en udenlandsk ekspert; tyske Dr. Clemens Tempfer. Hans svar var klart: PCOS disponerer for ovariecancer. Sammenhængen blev etableret i et videnskabeligt studie i 20141.

Efterfølgende har et aktuelt Ph.d.-studie baseret på danske data også dokumenteret sammenhængen. I juni 2023 skriver Kræftens Bekæmpelse således: ”Sygdommen PCOS, der blandt andet fører til forstyrrelser i kvinders hormonniveauer, øger risikoen for æggestokkræft hos kvinder efter overgangsalderen”2.

Livsvigtig viden

Med den viden der findes i dag, havde Annette valgt at få fjernet underlivet efter menopause. På den måde ville hun med al sandsynlighed have undgået sin nuværende situation. I dag står Annette tilbage med en meget alvorlig kræftsygdom, og en bekymring over om andre kvinder med PCOS fremover kan opleve det samme.

Derfor er det livsvigtigt, at denne nye viden kommer ud til de praktiserende læger og gynækologer. Det er Annettes budskab og formål med at dele sin historie: kvinder med PCOS skal kende sammenhængen. Af den grund er Annette bekymret over, at Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) forsat skriver på deres hjemmeside, at der ikke er en sammenhæng3. Under ”Guidelines” finder man artiklen: ”Polycystisk ovariesyndrom (PCOS), diagnose, behandling, herunder infertilitet og langtidsfølger”. På side 15 står: ”Studier har til dags dato ikke vist øget risiko for mamma- eller ovariecancer ved PCOS sammenlignet med den generelle danske kvindelige befolkning”.

Hos OvaCure sætter vi altid stor pris på, når patienter modigt deler deres historier. Det bekræfter os i, at forskning er altafgørende for skabe bedre fremtidsudsigter for de berørte kvinder. Men forskningsresultater skal formidles for at gøre en forskel i den enkelte patients kontakt med praktiserende læger og gynækologer. Annettes historie vidner om, hvor livsvigtigt det er, at forskningens resultater udbredes – særligt til de praktiserende læger – så tiden fra første symptom præsenteres hos lægen til diagnosen stilles, mindskes markant.

Kilder

1Barry JA, Azizia MM, Hardiman PJ. Risk of endometrial, ovarian and breast cancer in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and metaanalysis. Hum Reprod Update. 2014 Sep- Oct;20(5):748-58

2https://www.cancer.dk/nyheder-og-fortaellinger/2023/hormonsygdom-oeger-risikoen-for-aeggestokkraeft/

3https://www.dsog.dk/gynkologi