Støt OvaCure

OvaCures arbejde gør en vigtig forskel

OvaCure er en lille ngo, der tør drømme stort. Og det er der behov for. 

Når halvdelen af de kvinder, der får konstateret æggestokkræft ikke er i live fem år efter diagnosetidspunktet, og når Danmark samtidig halter efter andre lande i forhold til det diagnostiske interval for æggestokkræft, så er der brug for handling. Det er ganske enkelt essentielt, at vi udvikler metoder til at opdage sygdommen i de helt tidlige stadier.

OvaCure har altid kæmpet for mere forskning

OvaCures omdrejningspunkt har altid været mere forskning, og OvaCure har siden sin stiftelse i 2014 haft fokus på at igangsætte forskning på tværs af discipliner og landegrænser. Ved at anskue æggestokkræft fra forskellige vinkler, tror vi nemlig på, at forskningen accelereres og optimeres. Vores OvaCure Innovation Challenge er et rigtig godt eksempel på dette, da forskere fra hele verden her mødes og etablerer forskningsprojekter, der bringer deres mange forskellige kompetencer i spil. På den måde bliver æggestokkræft belyst og angrebet fra divergerende perspektiver, og dét giver en større mulighed for at skabe nye og bedre behandlingsmetoder og ultimativt komme den grufulde sygdom til livs.

Forskning skaber håb

Det kan udefra virke som om, at vi hos OvaCure drømmer stort, men det tør vi godt. Vi samarbejder nemlig med nogle af Danmarks og verdens dygtigste og mest dedikerede forskere. Samtidig holder vi os hele tiden ajour med den nyeste forskning og deltager i relevante internationale konferencer for at opretholde og skabe netværk med topforskere inden for æggestokkræft. Det er kun via mere forskning, at vi kan blive klogere på sygdommen og dermed skabe rammerne for at udvikle de bedste behandlingsmetoder. OvaCures kamp er derfor ikke bare berettiget, den skaber også håb for de berørte kvinder og deres pårørende.

Et unikt engagement løfter OvaCure

OvaCure blev stiftet af tre stærke kvindelige filantroper og entreprenører med en målsætning om at finde en helbredende behandling mod kræft i æggestokkene. I dag består OvaCure af et sekretariat, en bestyrelse og et Scientific Board. Men hvor OvaCures sekretariat består af tre fuldtidsansatte og en frivillig, arbejder både bestyrelsen og Scientific Board pro bono. Der er med andre ord et helt uvurderligt engagement bag OvaCure, og alle involverede har et brændende ønske om at forbedre livsvilkårene for de berørte kvinder og deres pårørende. Samtidig er der tale om en yderst kvalificeret og tværfaglig arbejdskraft, idet bestyrelsen repræsenterer CEOs inden for kommunikation, jura, HR med mere. OvaCures Scientific Board har derimod til opgave at rådgive organisationen i forhold til den videnskabelige strategi og består således af førende forskere i æggestokkræft med ekspertise indenfor forskellige relevante kliniske specialer, videnskabelige discipliner og tekniske aspekter.

OvaCure tager samfundsansvar

FN’s tredje verdensmål handler om sundhed og trivsel og sætter blandt andet fokus på at øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau. Som sygdomsbekæmpende non-profit-organisation, taler OvaCures mission og vision direkte ind i dette verdensmål. Samtidig tager OvaCure et vigtigt samfundsansvar på sig, idet vi giver svar til de mange danske kvinder, der lever med æggestokkræft, men oplever en mangel på viden og behandlingsmuligheder i det danske sundhedsvæsen. OvaCure adskiller sig fra eksempelvis Kræftens Bekæmpelse ved kun at have fokus på æggestokkræft, og det betyder meget for kvinderne og deres familier, at de føler sig hørt og set.

OvaCures tidligere ambassadør, Mette, udtalte eksempelvis, at selvom den igangværende forskning ikke kunne nå at redde hendes liv, så var hun dybt taknemmelig for OvaCure, fordi forskningen på sigt forhåbentlig vil kunne gøre en forskel for hendes datter, børnebørn og for fremtidige generationer. Ved at initiere og drive forskningsprojekter gør OvaCure en stor forskel for en særlig gruppe i samfundet. OvaCure arbejder transparent, hvilket gør det nemt for målgruppen at relatere til og forstå vores arbejde til trods for, at forskningen er kompleks.

Et stærkt bagland har stor betydning

Endeligt er det vigtigt at slå fast, at OvaCure slet ikke kunne eksistere uden støtten fra vores medlemmer og diverse fonde. Mange af vores medlemmer er pårørende til en æggestokkræftpatient eller selv patienter. Vores medlemmer er meget loyale og bakker op om vores arrangementer og ikke mindst om vores ønske om at igangsætte og drive flere forskningsprojekter inden for æggestokkræft. Særligt vores tre ambassadører italesætter vigtigheden af vores arbejde og advokerer for, at æggestokkræft skal langt højere op på den politiske dagsordenen.