Støt OvaCure

OvaCure vil sætte æggestokkræft på dagsordenen

Der er generelt set sket store fremskridt på kræftområdet, men æggestokkræft halter stadig efter. Sygdommen underprioriteres i forhold til både bevågenhed og forskningsmidler, hvorfor dødeligheden stadig er alt for høj. Hos OvaCure har vi gjort det til vores mission at skabe bedre behandlingsmuligheder for æggestokkræftpatienter og ultimativt finde en kur mod sygdommen. Den målsætning kæmper vi også for i år 2023. I denne artikel kan du læse mere om vores fokuspunkter for nærværende år.

Fokus på forskningsprojekter

OvaCures primære fokus ligger på at støtte, drive og igangsætte forskningsprojekter inden for æggestokkræft, og med to nye projekter ombord, ser vi meget frem til det tætte samarbejde med projektgrupperne. De to nye projekter er meget forskellige, hvilket er en styrke for OvaCures projektportefølje og vores generelle arbejde. Hos OvaCure ønsker vi nemlig, at æggestokkræft blive anskuet og angrebet fra forskellige vinkler for at øge muligheden for at udvikle de bedste behandlinger. Derudover forsætter vi naturligvis samarbejdet med projektlederne for vores igangværende projekter, herunder Mansoor Raza Mirza, der er projektleder for Projekt 5 og Inge Marie Svane, der er projektleder for Projekt 10. OvaCure har desuden flere spændende projekter i vores pipeline, og vi er derfor sikre på, at år 2023 bliver et helt særligt forskningsmæssigt år.

Symposium

OvaCure Innovation Challenge blev rykket fra januar 2022 til september 2022 grundet COVID-19, og blandt andet derfor var det ikke muligt sidste år at afholde vores årlige symposium. Vi satser dog stærkt på at kunne invitere til vores årlige symposium igen i år og arbejder på et meget spændende program for dagen. Det årlige symposium samler forskere, patienter, pårørende og øvrige interessenter og giver dem mulighed for at diskutere æggestokkræft fra divergerende synsvinkler. Under det seneste symposium fik mange ikke bare udvidet deres horisont med ny viden, men også skabt nye netværk, og det håber vi igen vil blive tilfældet.

Uddannelse og læring

Også i år 2023 vil OvaCures sekretariat deltage i fondsarrangementer og foredrag med fokus på kvinders sundhed. Dertil vil OvaCures Scientific Project Manager deltage i nordiske og europæiske konferencer med henblik på at holde sig opdateret på den seneste forskning indenfor æggestokkræft. Vi glæder os til at møde både nye og gamle bekendtskaber og høre om de vigtigste trends og fokusområder, samtidig med vi spreder budskabet om OvaCures vigtige arbejde.

Medlemsgenerering

OvaCure eksisterer som indsamlingsgodkendt organisation i kraft af vores medlemmer. Af den grund kan vi ikke understrege nok, hvor afgørende antallet af medlemmer er, og i hvor høj grad vi værdsætter jeres støtte. I år vil vi have fokus på at rekruttere nye medlemmer, men også på at fastholde de eksisterende. Vi vil fortsat bruge de sociale medier til at oplyse om æggestokkræft og gøre så mange som muligt opmærksomme på den oversete sygdom. I den forbindelse vil vores stærke ambassadører ligeledes blive inddraget. Deres stemmer er uundværlige i den kontekst.

Vi har store forventninger til år 2023 og med nye projekter ombord, er der både grobund for mere fundraising og spændende forskningsresultater.