Støt OvaCure

OvaCure generalforsamling 2023

OvaCure slog dørene op til generalforsamlingen år 2023 den 31. maj.

Alle OvaCures medlemmer bliver inviteret til OvaCures årlige generalforsamling, hvor blandt andet kontingentet på medlemskabet fastsættes, og bestyrelsen bliver valgt. Det er også på generalforsamlingen, at OvaCure vælger hvilken statsautoriseret revisor vi vil bruge, ligesom regnskabet for det forgangne år fremlægges og godkendes.

Årsberetning

2022 var et tempofyldt år, hvor særligt The OvaCure Innovation Challenge var i centrum. Under eventet blev mere end 25 forskere fra hele verden samlet for at skabe ny, innovativ forskning i æggestokkræft. Hele fire forskningsprojekter blev udviklet, og to af dem modtog startkapital fra OvaCure. I starten af år 2022 holdt OvaCure desuden oplæg i Isobro omkring annoncering på de sociale medier, som vi havde stor succes med i slutningen af år 2021. Endeligt bød år 2022 på flere nye medlemmer og en signifikant stigning i indsamlingen fra netop private donorer.

Årsregnskab, kontingent og revisor

Årsregnskabet for 2022 blev godkendt, og det blev endvidere besluttet at fortsætte med Aaen og Co. Statsautoriserede Revisorer.

Kontingentet blev på samme måde fastholdt på 50 kroner. Foreningen skal bruge 300 kontingentbetalende medlemmer per år. Foreningen skal yderligere bruge 100 gaver om året á 200 kr.

Det kreative rum

Et af OvaCures medlemmer bød ind med “Det kreative rum”, der betyder et sted, hvor ideer indenfor foreningens kerneformål kort kan nævnes og komme til referat. Det kreative rum må ikke forveksles med eventuelt, men skal i stedet ses som en mulighed for at samle spørgsmål og ideer omkring organisationens kerneformål. Medlemmet fortalte sin historie som patient, og det gav anledning til en diskussion om, at også “hardcore” forskning skal medtage patientperspektivet, og at forskning på mange måder handler om at få patienter til at overleve, men også bør handle om at få dem til at trives og leve. Ved at lade patienterne komme til orde – enten ved fysiske møder eller på digitale platforme – og lade andre kommentere på og reflektere over de pågældende historier, kan man altså få nyt syn på, hvilken forskning der skal støttes.

Det var et meget interessant indlæg, som OvaCure sætter stor pris på. Dialogen fortsætter med medlemmet, så OvaCure kan blive endnu klogere på det kreative rum og eventuelt bruge det ved fremtidige generalforsamlinger.

Valg af bestyrelse

OvaCures bestyrelse blev genvalgt, og det samme blev formanden for bestyrelsen; Anne Cathrine Wilhjelm.

Nuværende bestyrelse består herved af (pr. GF afholdt 31. maj 2023):

Navn                                                               Note

Pernille Randrup Deleuran                         Siddende bestyrelsesmedlem

Anna Frellsen                                                 Siddende bestyrelsesmedlem

Ulrikke Olufsen                                              Siddende bestyrelsesmedlem

Alexander Peitersen                                      Siddende bestyrelsesmedlem

Anne Cathrine Wilhjelm (formand)           Siddende bestyrelsesmedlem