Støt OvaCure

OvaCure Innovation Challenge 2022

For bare anden gang i historien samlede OvaCure mere end 25 forskere til OvaCure Innovation Challenge, der i 2022 blev afholdt fra den 19. – 20. september i København. Det 36 timers lange sprint-event havde ét overordnet mål – nemlig at skabe innovative forskningsprojekter inden for æggestokkræft.

25+ forskere samlet i København med ét formål

Det er sjældent, at verdens førende forskere har tid til at fordybe sig uden at blive afbrudt af e-mails, møder og telefonopkald, og det er en af grundene til, at OvaCure Innovation Challenge fungerer så fremragende. Forskerne har nemlig fuldt fokus på at nå slutmålet, som er at være i stand til at præsentere et reelt forskningsprojekt under det store awardshow på dag nummer to. Forskerne har alle forskellige baggrunde og kan byde ind med alt fra viden om big data til operationer og cellebiologi. Og netop de forskellige tilgange er vigtige for OvaCure. På den måde kan æggestokkræft blive belyst fra mange forskellige vinkler – og muligheden for at finde effektive behandlingsmuligheder blive større.

To projekter modtog midler for over 1,5 millioner danske kroner

OVACATCHOvarian Cancer Targeted Early Detection for Faster Diagnosis at a Curable Stage

Projektets formål er at reducere den tid det tager at få diagnosticeret og indledt behandling af æggestokkræft hos danske kvinder for dermed at sikre detektion på et tidligt stadie. Derudover vil projektet udvikle en forbedret screeningstrategi til kvinder, som har en forøget risiko for at udvikle æggestokkræft.

GIANTS – Targeting Giants in Ovarian Cancer

Polyploid Giant Cancer Cells (PGCC) findes i biopsier fra “high grade” æggestokkræft, og antallet af disse celler stiger efter behandling med kemoterapi. Formålet med dette projekt er at målrette behandling mod PGCC celler for at modvirke udvikling af resistens og dermed opnå et forbedret behandlingsrespons hos kvinder med æggestokkræft.

Samtænkning fremfor silotænkning

Den utraditionelle form for konference, tillader OvaCure Innovation Challenge at nedbryde siloer og fremtvinge samtænkning. Deltagerne bliver med andre ord kastet ud i brainstorming, dialog, vidensudveksling og idegenerering med henblik på gruppedannelse og skabelse af konkrete forskningsprojekter. Ingen af deltagerne har forberedt noget på forhånd, og de har derfor ikke egne projekter med. I stedet byder hver enkelt deltager ind med sine kompetencer, og på den måde bliver der skabt holistiske projekter.

Lovende projekter fra OvaCure Innovation Challenge 2022

I alt blev fire projekter udviklet under eventet. Projekterne blev alle præsenteret under den store awardfinale, hvor to af projekter altså blev udvalgt til at modtage midler. Alle projekterne var imidlertid utrolig stærke og innovative, hvorfor OvaCure vil følge alle projekterne tæt og forsøge at hjælpe i så høj grad som muligt i forhold til fundraising og støtte. Jo flere forskningsprojekter, der sættes i gang inden for æggestokkræft, des mere viden får vi på området og dets større bliver sandsynligheden for at forbedre behandlingsmulighederne og prognoserne for de berørte kvinder.

Patienter og forskere mødes

Patienter, pårørende og andre interessenter sad med blandt publikum under awardfinalen, og det betød, at der efterfølgende var mulighed for gode samtaler på kryds og tværs blandt de fremmødte. For mange forskere er det utrolig givtigt at møde patienter i øjenhøjde og få deres besyv med, ligesom det den anden vej rundt kan være en utrolig positiv oplevelse for patienter at høre om den seneste forskning.

The OvaCure Innovation Challenge has been an amazing event. It gave me the opportunity to meet great clinicians and scientists from all over the world, each with a specific and unique area of expertise. I never thought to be able to develop a new project in just a short period of time (36 hours!) in collaboration with outstanding colleagues from different countries.  As a clinician scientist working in ovarian cancer, I want to say that we need more of these initiatives to create strong and productive collaborations.

Ilaria Colombo
Dr., Oncology Institute of Southern Switzerland (IOSI)

IMG_9983