Støt OvaCure

Forskning skaber resultater

På trods af den lave fem-års-overlevelse for æggestokkræftpatienter, er der lys forude.

Omkring 70 procent af alle nye æggestokkræfttilfælde findes først i stadium III eller IV. Prognosen er dårlig i de sene stadier, og der er stor risiko for tilbagefald efter behandling. Der er med andre ord nok af dårlige statistikker og nedslående fortællinger, når det kommer til æggestokkræft, men i et tillæg til Medicinsk Tidsskrift kan man heldigvis læse, at der er lys forude.

Det fortæller blandt andre Lone Kjeld Petersen, professor og overlæge på gynækologisk afdeling ved Odense Universitetshospital, som har beskæftiget sig med æggestokkræft i over 30 år. Overlevelsen i Danmark stiger nemlig lige så langsomt, og nu er vi kommet op på siden af vores nordiske naboer. Den positive udvikling skal blandt andet ses i lyset af, at den kirurgiske behandling er blevet centraliseret til fire centre landet over, samt et gennembrud i behandlingen med PARP-hæmmere. Ifølge Lone Kjeld Petersen har man tidligere talt om æggestokkræft som en kronisk sygdom grundet den store risiko for tilbagefald, men nu ser det ud til, ”at PARP-hæmmere simpelthen kan forhindre, at det overhovedet nogensinde kommer igen”.

Mansoor Raza Mirza, der er overlæge på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, glæder sig også over resultaterne, men slår samtidig fast, at forskningen er forholdsvis ny, og man derfor ikke kender de langsigtede resultater. Han påpeger dog, at der er sket en markant forskel de sidste 10 år, og at vigtig viden om æggestokkræfts genetiske information har betydet, at man nu behandler den enkelte patient langt mere målrettet og effektivt.

Den sene diagnosticering er imidlertid stadig et problem, hvorfor vi hos OvaCure har et massivt fokus på netop tidlig opsporing. Alexander Peitersen, direktør i OvaCure, udtaler:

”I Danmark ligger vi i bunden, når det kommer til det diagnostiske tidsinterval for æggestokkræftpatienter. De praktiserende læger er generelt ikke opmærksomme på det, og har sjældent erfaring nok til at fange patienterne tidligt, så vi forsøger blandt andet at investere i forskningsprojekter, hvor vi undersøger, hvordan vi kan give lægerne nogle bedre redskaber til at opspore sygdommen”.

Også Birthe Lemley fra KIU understreger vigtigheden af tidlig opsporing og udtaler: ”Lige nu kan jeg kun se, at vi kan gøre en ting: At udbrede kendskabet til sygdommen og dens symptomer”. Hun henviser til sitet www.opdag.nu – udviklet af KIU – hvor kvinderne selv kan læse om sygdommen og dens symptomer.

Du kan læse hele tillægget ved at klikke her.