Støt alle kvinder, der har eller kan få æggestokkræft

For kun 50 kroner om året, kan du blive OvaSupporter. Dermed støtter du som medlem af OvaCure vores intensive arbejde for at igangsætte innovativ forskning inden for æggestokkræft. Det er den mest dødelige gynækologiske kræftsygdom i Danmark med over 350 dødsfald årligt, og der diagnosticeres over 500 nye kvinder hvert år!

Dit medlemskab vil gøre en stor forskel for alle kvinder. Som medlem vil du modtage cirka fire nyhedsbreve om året og blive inviteret til OvaCures generalforsamling. Medlemskontingentet er ikke fradragsberettiget, men hvis du vælger at donere et beløb udover kontingentet, vil det være fradragsberettiget. Tak for dit engagement!

Bliv medlem

Årligt medlemskab 50 kr.

OvaCure skaber og støtter den bedste forskning i verden

Din donation går ubeskåret til forskning i æggestokkræft
(Alle vores driftsudgifter er dækket af en sponsor)

Bedre behandling

En kur

Tidlig opsporing og bedre diagnose

“OvaCures arbejde for mere forskning på området er utrolig vigtigt. Mange kvinder med æggestokkræft kommer ikke i et korrekt udredningsforløb og mere viden på området og bedre behandlingsmuligheder er derfor helt essentielt“
Patient-ambassadør Signe

Om OvaCure

OvaCure er en lille dansk NGO, der arbejder for at igangsætte og fremme forskning inden for æggestokkræft. Æggestokkræft er på mange måder en overset og underprioriteret kræftform til trods for, at 550 danske kvinder hvert år bliver diagnosticeret med den aggressive sygdom.

Ved at fokusere på mere forskning på området, har OvaCure gjort det til vores mission at fremskynde vejen til bedre behandling af æggestokkræft og ultimativt finde en kur, så ingen kvinder skal dø af sygdommen.

Historien om OvaCure

OvaCure blev stiftet i 2014 ud fra en filosofi om, at forskning kan accelereres, når samarbejder imellem forskere på tværs af fag og specialer etableres og sygdommen dermed angribes fra forskellige vinkler. Det princip kalder vi for OvaCure Modellen. OvaCure Modellen har siden vores stiftelse vist succesfulde resultater, og det er ud fra dén filosofi, at alle vores forskningsprojekter udvikles og igangsættes.

OvaCures grundlægger Juliane Meulengracht Bang gik desværre selv bort i 2018 som følge af æggestokkræft og står således som et stærkt symbol og en kontinuerlig drivkraft i OvaCures kamp for mere forskning på området.