Støt OvaCure

Dit medlemskab gør en forskel

Nogle gange er det svært at se, hvordan man som privatperson kan være med til at gøre en forskel. Som medlem af OvaCure gør du imidlertid en forskel på flere niveauer.

Indsamlingsgodkendt organisation

I Danmark skal man have 300 kontingentbetalende medlemmer og 100 gavegivere, som giver mindst 200 kroner om året for at opnå en indsamlingstilladelse. Som medlem af OvaCure er du altså hvert år med til at sikre vores eksistensgrundlag. Indsamlingstilladelsen betyder nemlig, at vi kan samle penge ind fra både fonde og private, og det er de penge, som vi giver videre til forskning i æggestokkræft. Donationer er således med til at finansiere banebrydende undersøgelser og kliniske forsøg. Dette er afgørende for at forbedre forståelsen af sygdommen og udvikle mere effektive behandlingsmetoder. Donationsmidler er ligeledes med til at drive forskning, der fokuserer på at forbedre diagnostiske metoder og netop tidlig diagnosticering er helt essentielt, når det handler om at øge overlevelsesraten ved æggestokkræft.

En øget bevidsthed

OvaCure står stærkere med mange medlemmer bag sig. Medlemmerne er nemlig en indikation på, at der er behov for mere forskning på området, og at sygdommen ligger mange tæt på sinde. Det er også en af grundene til, at OvaCure kan afholde symposier og andre arrangementer, som oplyser om æggestokkræft.

Som medlem er du altså med til at sætte æggestokkræft på dagsordenen og øge kendskabet til sygdommen.

Samfundsforandringer

Jo flere, der råber højt om æggestokkræft, jo større er muligheden for, at der sker reelle forandringer i samfundet. Det kan være alt fra, at forskningsmidler kommer til at indgå som en del af de driftsmidler, hospitalerne får fra det offentlige til screeningstrategier og nye redskaber til de praktiserende læger. En øget opmærksomhed omkring æggestokkræft kan på sigt føre til politiske beslutninger, der kan fremme forskningen og forbedre fremtidsudsigterne for patienterne.

Støtte til de berørte

Endeligt afspejler det at være medlem af OvaCure en solidaritet med de sygdomsramte kvinder og deres pårørende. Sammenholdt med de ovenstående elementer kan et medlemskab på mange måder gøre en forskel og i sidste ende medvirke til at forme fremtidsudsigterne for de kvinder, der kæmper mod den alvorlige sygdom.

Mette Fogh Skouboe var æggestokkræftpatient og ambassadør for OvaCure. Inden hun gik bort, satte hun ord på fremtiden og vigtigheden af, at der bliver forsket mere i sygdommen: “Selvom jeg ikke får gavn af den forskning, der bliver igangsat nu, så er jeg der for dem, der kommer efter mig. Det handler om mine medsøstre, som også har æggestokkræft, men det handler også om dem, der kommer efter. Vores døtre, børnebørn, kusiner, veninder. Det er så vigtigt at få gjort noget ved det her.”

Mettes opråb står som et stærkt bevis på, at der er brug for handling, og derfor er vi hos OvaCure så dybt taknemmelige for opbakningen fra vores mange medlemmer.