Støt OvaCure

År 2021 har været et begivenhedsrigt år for OvaCure

År 2021 har budt på mange forandringer og nye tiltag – alt sammen med henblik på at igangsætte mere forskning og skabe større bevågenhed omkring æggestokkræft.

En ny hjemmeside giver nye muligheder

OvaCure har på alle måder haft et begivenhedsrigt år 2021. I sommeren blev en helt ny hjemmeside således lanceret, der foruden at være mere brugervenlig end den foregående, også indeholder muligheden for at donere. Det har været enormt vigtigt og betydet, at flere private har haft muligheden for at støtte OvaCure.

Den nye hjemmeside fortæller om OvaCures arbejde, vores forskningsprojekter og de events vi afholder. Sekretariatet, bestyrelsen og OvaCures Scientific Board er repræsenteret på hjemmesiden, og det er mange af de forskere, som OvaCure arbejder tæt sammen med også. På hjemmesiden kan man desuden tilmelde sig OvaCures nyhedsbrev, hvis man ønsker at høre endnu mere om vores arbejde og arrangementer.

Støt OvaCure

Samarbejder og projekter etableres

I januar 2020 afholdte OvaCure vores OvaCure Innovation Challenge, og resultaterne fra konferencen har strakt sig langt ind i år 2021. Der er med andre ord udsprunget både netværk og forskningsprojekter i år 2021, der alle har deres rod i konferencen fra januar 2020. Det er helt fantastisk, at OvaCure Innovation Challenge ikke bare har skabt konkrete forskningsprojekter under selve konferencen, men har bevirket, at forskere har fundet sammen på kryds og tværs og efterfølgende etableret både internationale netværk og forskningssamarbejder. Alt sammen til gavn for kvinder med kræft i æggestokkene.

OvaSupporters gør en kæmpe forskel

Efteråret 2021 bød på Facebook-annoncer, hvilket betød, at OvaCure som organisation nåede ud til flere hundrede tusinde mennesker. Det var fuldstændigt fantastisk at se opbakningen i kommentarsporet, hvor mange kvinder udviste stor taknemmelighed for, at der blev sat fokus på sygdommen. Mange delte endvidere modigt deres egen sygdomshistorie, ligesom annoncerne gav anledning til længere debatter omkring de eksisterende behandlingsmuligheder og de typiske forløb, kvinderne oplever, når de går til lægen med smerter.

Annoncerne betød også, at rigtig mange valgte at blive medlemmer og støtte OvaCures arbejde. Vi er dybt taknemmelige for de mange OvaSupporters, vi har fået med ombord. Hver en krone tæller i kampen mod æggestokkræft.

Et succesfuldt symposium og en ny ambassadør

OvaCures årlige symposium blev aflyst i 2020 grundet corona, hvorfor det var med ekstra stor glæde, at vi igen kunne samle patienter, pårørende, forskere og fagfolk til OvaCure Science Symposium i år 2021. Symposiet blev afholdt den 28. september og blev omtalt forinden i lokalaviserne Villabyerne og Østerbroliv. Fremmødet var stort, og det var tydeligt, at særligt patienterne havde behov for at dele deres historier og erfaringer. Fem talere med forskellige baggrunde talte ud fra temaet: ”Hvad skal der til for, at vi kan opspore æggestokkræft tidligere, og hvilke forskningsmetoder bringer fremtiden på kræftområdet?”. Eftermiddagen blev rundet af med et pårørendeperspektiv, idet Nana Holm fortalte om at have mistet sin mor til æggestokkræft. Nanas tale var utrolig stærk og efterlod det meste af salen i tårer. Nana er i dag pårørende-ambassadør for OvaCure, og hendes stemme betyder utrolig meget for OvaCure og for hele sagen generelt.

Vi ser frem til et spændende 2022

OvaCure går forventningsfuldt mod et 2022, hvor vi har to ambassadører i ryggen – henholdsvis Signe, der er patient og Nana, der er pårørende, samt en masse OvaSupporters. I 2022 har vi særligt fokus på vores OvaCure Innovation Challenge, der skal afvikles i september. Her kommer førende forskere fra hele verden over to dage til at fordybe sig i æggestokkræft og danne konkrete forskningsprojekter.

Endnu en gang tak for et godt år!