Støt OvaCure

År 2023 går på hæld – hvad har året budt på?

År 2023 har været et rigtig spændende år for OvaCure, særligt på det forskningsmæssige plan, hvor flere projekter har opnået vigtige milepæle. 

Når året er ved at nå sin afslutning, er det oplagt at se tilbage og reflektere over de mange begivenheder og se på udviklingen i forhold til året før. Samtidig er det et godt tidspunkt at se fremad mod år 2024 og alt det, som næste år vil byde på.

Et ønske er gået i opfyldelse

OvaCures primære mission er at igangsætte og udvikle mere forskning inden for æggestokkræft, så vi kan blive klogere på sygdommen og udvikle bedre behandlingsmuligheder.

Hashtagget #MereForskning bliver således flittigt brugt, og helt konkret afholder vi workshops, indgår i samarbejder og samler førende forskere for at skabe banebrydende forskningsprojekter. I år 2023 er #MereForskning blevet en realitet, eftersom de to projekter som OvaCure tildelte midler ved The OvaCure Innovation Challenge 2022, er startet op.

Derudover har et af OvaCures projekter fået publiceret resultater i The Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC), og så har OvaCure igennem hele året arbejdet på et projekt inden for organoidfeltet. Sidstnævnte har opnået funding fra flere fonde, og vi ser frem til at skalere projektet yderligere i 2024. Der sker med andre ord meget på forskningsfronten, og det er en nødvendighed for at skabe fremskridt inden for æggestokkræft. Endeligt har OvaCure udbetalt mere end 2,5 millioner kroner til forskning i år 2023.

OvaCure afholdt symposium i smukke rammer

I oktober kunne OvaCure slå dørene op til årets symposium, der blev afholdt hos Novo Fonden på Tuborg Havnevej. De mange fremmødte talte både patienter, pårørende, læger, gynækologer og forskere, og der var således grobund for mange gode snakke i netværkspausen. Overskriften på symposiet var: Kvinders sundhed: Anvendelse af organoider i fremtidig ovariecancerforskning.

Oplægsholderne var henholdsvis:
Professor Henriette Svarre Nielsen (Hvidovre Hospital), der er forsker i reproduktion og kvindesygdomme og har en indgående viden om kvinders sundhed.
Professor Krister Wennerberg (Københavns Universitet, BRIC), der er ekspert på organoidfeltet, og
overlæge Mansoor Raza Mirza (Rigshospitalet), som er en af de førende forskere inden for gynækologisk kræft, og som er repræsenteret i flere internationale råd.

På verdensplan går fire procent af de samlede forskningsmidler indenfor sundhed til forskning i kvindesygdomme. Dét sammenholdt med det faktum, at kvinder historisk set også været underrepræsenterede i klinisk forskning, skaber en ond cyklus, hvor der ikke afsættes midler til forskningen, og vi dermed ikke bliver klogere på eksempelvis æggestokkræft. Ifølge professor Henriette Svarre Nielsen, er der mange årsager til, at det har været svært at få penge til kvindesygdomme: “For det første har mange af sygdommene haft en aura af, at det var naturlige fænomener i et kvindeliv. Sygdommene har været omgærdet af skyld og skam og derfor ikke været noget, man har råbt højt om. Derudover har kvinder været underrepræsenterede mange af de steder, hvor penge er blevet bevilget til forskning”.

Heldigvis har Professor Krister Wennerberg valgt at kaste sig over æggestokkræft på trods af, at det er svært at opnå finansiering og på trods af, at det eksempelvis havde været mere gunstigt at vælge diabetes eller hjertesygdomme, som er etablerede felter inden for forskning. Professor Krister Wennerberg gjorde ved symposiet salen klogere på organoider og håber, at den nye teknologi vil tiltrække flere forskere til feltet, eftersom den skaber mere væv og dermed muliggør mere forskning.

Endeligt understregede overlæge Mansoor Raza Mirza vigtigheden af internationalt samarbejde og klinisk forskning. Gennem kliniske studier bliver vi klogere på sygdommen, og jo flere lande, der kan samarbejde og dele resultater og væv, des tættere kommer vi på at knække koden til den alvorlige sygdom.

Øvrige events i år 2023

År 2023 bød desuden på Fondenes dag og Kræftdag. Førstnævnte havde overskriften FONDE I EN VERDEN I OPBRUD og beskæftigede sig med både midlertidige kriser såsom krigen i Ukraine og inflation, samt mere permanente kriser såsom klimakrisen og bæredygtighed. Der var fokus på både nogle af de udfordringer og muligheder, som disse omvæltninger medfører for fondene.

Kræftdag 2023 bød ligeledes på mange interessante oplæg. Her var der særligt fokus på data, og hvordan det er imperativt, at data fremover kan deles nemmere og mere effektivt. Samtidig blev der lagt vægt på vigtigheden af forskning – for uden forskning bliver vi ikke klogere og uden forskning, kan vi ikke skabe muligheder for patienterne. På mange hospitaler indgår forskningen ikke som en del af driften, og forskerne skal således selv søge funding og selv finde tiden udenom deres arbejde på hospitalet til at forske.

Endeligt havde OvaCure fornøjelsen af at deltage i et lidt anderledes event i løbet af år 2023, nemlig Mette Olsens foredragskoncert. Mette Olsen er tidligere æggestokkræftpatient og fik i 2017 og igen i 2019 konstateret sygdommen. Med en opmuntrende og sårbar livsfortælling kom man under foredragskoncerten med på hendes rejse og oplevelse med to omgange stadie 3C. Med sin foredragskoncert ønsker hun både at sætte æggestokkræft på dagsordenen og samtidig inspirere publikum. Selvom OvaCure er en forskningsorganisation, sætter vi stor pris på at få patienternes besyv med, og Mette Olsens foredragskoncert var en meget smuk måde at gøre dette på.

En stor tak til alle, der har støttet i året

OvaCure er afhængige af medlemmer for at forblive en indsamlingsgodkendt organisation. Derfor skal der lyde en stor tak til de mere end 500 medlemmer, der har støttet med kontingent og bidrag i løbet af året. Vi kunne ikke gøre vores vigtige arbejde uden jer. Samtidig skal der lyde en stor tak til fondene. 13 fonde har støttet OvaCure med sammenlagt lidt over 1 million kroner i året. Det er vi utrolig taknemmelig for. Alle midler både fra fonde og private går ubeskåret til forskning.

Af hjertet tak for jeres støtte 🙏💕

Nu venter år 2024…

Til sidst vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi glæder os til 2024, hvor OvaCure blandt andet er valgt som støttemodtager ved Ladywalk. Der er Ladywalk 15 steder i Danmark. Her kan du gå ud på smukke ruter på enten 3, 7 eller 12 km i dit helt eget tempo. Det handler nemlig ikke om at komme først, men om at få en dejlig oplevelse. I 2023 gik mere end 20.000 kvinder for en god sag, og vi håber, at mindst lige så mange vil deltage i år 2024.